http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์วัดภูเขาทอง

ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์วัดภูเขาทอง

รายชื่อพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดภูเขาทอง พ.ศ. ๒๕๕๗ พระครูบรรพตสุวรรณวัฒน์ (สายบัว กตปุญฺโญ) - เจ้าอาวาสกิติมศักดิ์ พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติป......

อ่านต่อ
เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง

เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง

พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ วัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเล......

อ่านต่อ
โบราณสถานวัดภูเขาทอง

โบราณสถานวัดภูเขาทอง

เขตพุทธาวาสของวัดภูเขาทองปรากฏแนวกำแพงแก้วล้อมรอบ ยาวรวม ๖๘๘ เมตร จากประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก ภายในวัดจะประกอบด้วยพระอุโบสถ ที่ซุ้มประตูมีลวดลายบ......

อ่านต่อ
เจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์สำคัญ ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๒ พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี ได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอ......

อ่านต่อ
ประวัติวัดภูเขาทอง

ประวัติวัดภูเขาทอง

ประวัติวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง และ เจดีย์ภูเขาทอง ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับด้วยกันทั้งที่เป็นเอกสารไทยและเอกสารต่างประเทศได้แก่ ......

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

เวลา 15.14 น. วันที่่ 20 สิงหาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงจ......

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

เวลา 14.58 น.วันที่ 28 มีนาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอ......

อ่านต่อ
การตั้งคณะทำงานอนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทอง

การตั้งคณะทำงานอนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทอง

การตั้งคณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการประชุมพหุภาคีเพื่อพิจารณาแนวทางทำงานอนุรักษ์และพั......

อ่านต่อ
ประเพณีไหว้วัดภูเขาทอง

ประเพณีไหว้วัดภูเขาทอง

ประเพณีไหว้วัดภูเขาทอง แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ จากคำบอกเล่าของชาวภูเขาทองผู้อาวุโสว่า ในสมัยที่ยังเป็นเด็กการเดินทางใช้เรือเป็นส่วนมาก ช่วงออกพรรษาจะเป......

อ่านต่อ
ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ตักบาตรน้ำผึ้ง พลิกฟื้นประเพณี ย้อนรอยวัฒนธรรม วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ ๐๗.๐๐ น. บูช......

อ่านต่อ
view

เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

การทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง

งานประเพณีวัดภูเขาทอง

สถิติ

เปิดเว็บ30/05/2014
อัพเดท03/10/2017
ผู้เข้าชม67,175
เปิดเพจ97,218

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view