http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

เจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์สำคัญ ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๒ พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี ได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ จึงได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่แบบมอญไว้เป็นอนุสรณ์ที่วัดนี้

เจดีย์ภูเขาทอง ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ น่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์สูงเด่นในระหว่างรัชสมัยพระมหาธรรมราชา ถึงสมัยพระเพทราชา (ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๑๒ - ๒๒๔๖) และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นั่นคือ มีฐานทักษิณ ๔ ชั้น เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยมีความยาวแต่ละชั้นดังนี้

ชั้นพื้น ยาวด้านละ ๖๙ เมตร
ชั้นที่ ๒ ยาวด้านละ ๖๓ เมตร
ชั้นที่ ๓ ยาวด้านละ ๔๙.๔ เมตร
ชั้นที่ ๔ ยาวด้านละ ๓๒.๔ เมตร

ทั้ง ๔ ด้าน มีบันไดขึ้นไปจนถึงฐานทักษิณชั้นบนสุด บนชั้นนี้มีฐานสี่เหลี่ยมขององค์เจดีย์ที่มีอุโมงค์รูปโค้งเข้าไปข้างใน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ สูงขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยม องค์ระฆัง บัลลังก์

ส่วนเหนือขึ้นไปที่เป็นปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้วนั้น ของเดิมได้พังไปแล้วตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในครั้งนั้น ได้ทำลูกแก้วด้วยทองคำหนัก ๒,๕๐๐ กรัม อันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษของไทยนั่นเอง

** คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ "การบูรณะเจดีย์ภูเขาทอง" ของกรมศิลปากร **(ภาพประกอบโดย @LemonJoont www.fb.me/luckyjoont )

Tags : เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

view

เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

การทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง

งานประเพณีวัดภูเขาทอง

สถิติ

เปิดเว็บ30/05/2014
อัพเดท03/10/2017
ผู้เข้าชม66,352
เปิดเพจ95,929

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view