http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง

เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง

พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ วัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดตูม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Tags : เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

view

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view