http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์วัดภูเขาทอง

ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์วัดภูเขาทอง

รายชื่อพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดภูเขาทอง

พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. พระครูบรรพตสุวรรณวัฒน์ (สายบัว กตปุญฺโญ) - เจ้าอาวาสกิติมศักดิ์
 2. พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ - เจ้าอาวาส
 3. พระชิงชัย อธิปญฺโญ
 4. พระมหานัธนิติ สุมโน
 5. พระหนึ่ง วรปุญฺโญ
 6. พระละมูล มหาสกฺโก
 7. พระบุญส่ง สุภโร

พ.ศ. ๒๕๕๘

 1. พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ - เจ้าอาวาส
 2. พระมหานัธนิติ สุมโน - ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 3. พระละมูล มหาสกฺโก
 4. พระบุญส่ง สุภโร
 5. พระวรจักษ์ คุเณสโก

พ.ศ. ๒๕๕๙

 1. พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ - เจ้าอาวาส
 2. พระมหานัธนิติ สุมโน - ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 3. พระวรจักษ์ คุเณสโก
 4. พระสุริด ฐานวโร
 5. พระพรหมพิทักษ์ กุสลจิตฺโต
 6. พระสรกฤษณ์ กตปุญฺโญ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 1. พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ - เจ้าอาวาส
 2. พระมหานัธนิติ สุมโน - ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 3. พระชิงชัย อธิปญฺโญ
 4. พระสินชัย สิริปุญฺโญ
 5. พระสมาน จารุธมฺโม

Tags : เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

view

เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

การทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง

งานประเพณีวัดภูเขาทอง

สถิติ

เปิดเว็บ30/05/2014
อัพเดท03/10/2017
ผู้เข้าชม67,178
เปิดเพจ97,221

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view