http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง


เวลา 14.58 น.วันที่ 28 มีนาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพระประสงค์ให้คณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง ประสานงานร่วมดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ให้โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง มีการขับเคลื่อนจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่ปี 2555 เพื่ออนุรักษ์วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้เข้ามาศึกษาหาแนวทางในการบูรณะ และอยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติงบประมาณงานขุดแต่งทางโบราณคดีและสร้างอาคารชั่วคราว โดยจะรื้ออุโบสถหลังเดิมที่สร้างทับบนซากโบราณสถาน และดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบพื้นที่ นำข้อมูลสู่การวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเดิมของโบราณสถาน และผสานการใช้ประโยชน์ของอาคารในปัจจุบัน กับการอนุรักษ์โบราณสถาน

จากนั้นจึงจะเริ่มปรับปรุงอาคารในเขตสังฆาวาส อาทิ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ เพื่อรองรับการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด  รวมทั้งสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสก อุบาสิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดภูเขาทองให้เป็นศูนย์เรียนรู้พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตามผังแม่บทโครงการฯ โดยให้วัด ชุมชน โรงเรียน และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในโอกาสนี้ทรงรับโครงการอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทองไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วย

Tags : ประชาสัมพันธ์

view

เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

การทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง

งานประเพณีวัดภูเขาทอง

สถิติ

เปิดเว็บ30/05/2014
อัพเดท03/10/2017
ผู้เข้าชม67,169
เปิดเพจ97,210

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view