http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง

เวลา 15.14 น. วันที่่ 20 สิงหาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำอุโบสถ และทรงถวายปัจจัยแด่พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัญโญ เจ้าอาวาส เพื่อบำรุงวัด

จากนั้น ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง ซึ่งมีพระประสงค์อนุรักษ์วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ให้คงอยู่คู่ชุมชน และประเทศชาติ โดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรสภาพ และแนวทางการดำเนินงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันคณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงาน "โครงการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดภูเขาทอง" ได้แก่ การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปภายในอุโบสถไปประดิษฐานยังสถานที่ชั่วคราว เพื่อให้ชุมชน และนักท่องเที่ยวได้เคารพสักการะ จากนั้นจะทุบรื้อส่วนโครงสร้างอาคารที่สร้างทับซากโบราณสถานเดิม โดยจะรักษาวัสดุบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และระมัดระวังการรื้อถอนพื้น หรือผนังที่เชื่อมติดกับฐานโบราณสถานเดิม แล้วจึงจะดำเนินงานขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่จะถูกบันทึกเป็นภาพถ่าย แผนผัง และการเขียนโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ออกแบบสร้างอุโบสถตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมเดิม และผสานเข้ากับการใช้ประโยชน์ของอาคารต่อไป

ข่าวจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

view

เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

การทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง

งานประเพณีวัดภูเขาทอง

สถิติ

เปิดเว็บ30/05/2014
อัพเดท03/10/2017
ผู้เข้าชม67,168
เปิดเพจ97,207

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view