http://www.phukhaothong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

Posts Tagged " เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง "

ประวัติวัดภูเขาทอง

ประวัติวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง และ เจดีย์ภูเขาทอง ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับด้วยกันทั้งที่เป็นเอกสา...

Tags :

เจดีย์ภูเขาทอง

เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์สำคัญ ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๒ พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหง...

Tags :

โบราณสถานวัดภูเขาทอง

เขตพุทธาวาสของวัดภูเขาทองปรากฏแนวกำแพงแก้วล้อมรอบ ยาวรวม ๖๘๘ เมตร จากประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก ภายในวัดจะประกอบด้วยพ...

Tags :

เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง

พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ วัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ...

Tags :

ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์วัดภูเขาทอง

รายชื่อพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดภูเขาทอง พ.ศ. ๒๕๕๗ พระครูบรรพตสุวรรณวัฒน์ (สายบัว กตปุญฺโญ) - เจ้าอาวาสกิติมศักดิ์...

Tags :

view

เกี่ยวกับวัดภูเขาทอง

การทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง

งานประเพณีวัดภูเขาทอง

สถิติ

เปิดเว็บ30/05/2014
อัพเดท03/10/2017
ผู้เข้าชม66,340
เปิดเพจ95,917

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ที่อยู่ - แผนที่

view